plakat filmu Drugi Hotel Marigold

Drugi Hotel Marigold

The Second Best Exotic Marigold Hotel
2 godz. 2 min.
Grupa emerytowanych Anglików zamieszkujących egzotyczny hotel próbuje odnaleźć się w indyjskich realiach.