plakat filmu Facebookistan

Facebookistan

59 min.
Dokument przedstawiający problem gromadzenia i wykorzystywania przez portal społecznościowy danych oraz informacji o jego użytkownikach.