Głębia strachu

Underwater
1 godz. 35 min.
Grupa naukowców usiłuje wydostać się ze zniszczonej przez trzęsienie ziemi podwodnej stacji badawczej.