plakat filmu Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds
Aloy wyrusza do mroźnej krainy zamieszkiwanej przez plemię Banuków, aby zbadać informacje o nowej groźnej maszynie.