Aloy wyrusza do mroźnej krainy zamieszkiwanej przez plemię Banuków, aby zbadać informacje o nowej groźnej maszynie.