Najlepsze gry PS4: grałeś/aś w ? z ? gier wideo.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/86/29/678629/7615888.2.jpg
9,64 10 51 378 ocen społeczności
gatunekRPG
2
https://fwcdn.pl/fpo/90/50/739050/7736517.2.jpg
9,56 10 21 716 ocen społeczności
gatunekRPG
3
https://fwcdn.pl/fpo/90/49/739049/7714677.2.jpg
9,50 10 24 027 ocen społeczności
gatunekRPG
4
https://fwcdn.pl/fpo/40/78/774078/7855272.2.jpg
9,18 10 9 893 oceny społeczności
gatunekTPP / Akcja
5
https://fwcdn.pl/fpo/25/90/642590/7709604.2.jpg
9,15 10 22 490 ocen społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/75/48/767548/7801448.2.jpg
9,04 10 7 930 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
7
https://fwcdn.pl/fpo/69/41/696941/7738940.2.jpg

Uncharted 4: A Thief's End

9,02 10 12 981 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
8
https://fwcdn.pl/fpo/59/65/605965/7666609.2.jpg

Baldur's Gate II: Shadows of Amn

8,95 10 9 307 ocen społeczności
gatunekRPG
9
https://fwcdn.pl/fpo/64/40/606440/7776545_1.2.jpg
8,91 10 5 715 ocen społeczności
gatunekRPG
10
https://fwcdn.pl/fpo/44/40/624440/7618461.2.jpg
8,90 10 42 494 oceny społeczności
gatunekTPP / Akcja
11
https://fwcdn.pl/fpo/70/99/607099/7348674.2.jpg

Fainaru fantajî VII

8,80 10 4 277 ocen społeczności
gatunekRPG
12
https://fwcdn.pl/fpo/15/88/631588/7585281.2.jpg
8,79 10 18 315 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
13
https://fwcdn.pl/fpo/22/25/752225/7836945.2.jpg
8,76 10 7 790 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
14
https://fwcdn.pl/fpo/24/27/752427/7821818.2.jpg
8,73 10 717 ocen społeczności
gatunekRPG
15
https://fwcdn.pl/fpo/59/64/605964/7395841.2.jpg

Baldur's Gate

8,69 10 8 357 ocen społeczności
gatunekRPG
16
https://fwcdn.pl/fpo/60/65/606065/7537701.2.jpg

Uncharted 2: Among Thieves

8,67 10 14 565 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
17
https://fwcdn.pl/fpo/40/42/614042/7481662.2.jpg
8,65 10 4 728 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/05/67/720567/7714438.2.jpg
8,63 10 16 537 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
19
https://fwcdn.pl/fpo/44/27/714427/7681924.2.jpg
8,62 10 3 041 ocen społeczności
gatunekRPG
20
https://fwcdn.pl/fpo/12/64/611264/7548841.2.jpg
8,58 10 31 614 ocen społeczności
gatunekRPG
21
https://fwcdn.pl/fpo/95/52/679552/7754009.2.jpg

Shin Megami Tensei: Persona 5

8,57 10 707 ocen społeczności
gatunekRPG
22
https://fwcdn.pl/fpo/42/28/744228/7693714.2.jpg
8,56 10 2 605 ocen społeczności
gatunekRPG
23
https://fwcdn.pl/fpo/84/34/608434/7366127.2.jpg
8,55 10 45 577 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
24
https://fwcdn.pl/fpo/54/68/775468/7899701.2.jpg
8,54 10 5 012 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/608113/7466332.2.jpg
8,53 10 29 798 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
26
https://fwcdn.pl/fpo/75/49/607549/7524351.2.jpg
8,52 10 15 393 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa
27
https://fwcdn.pl/fpo/40/09/784009/7881018.2.jpg
8,52 10 473 oceny społeczności
gatunekRPG
28
https://fwcdn.pl/fpo/51/89/715189/7880385.2.jpg
8,51 10 1 994 oceny społeczności
gatunekRPG
29
https://fwcdn.pl/fpo/75/56/767556/7908766.2.jpg
8,51 10 5 047 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
30
https://fwcdn.pl/fpo/58/68/605868/7517178.2.jpg
8,50 10 9 359 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
31
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/607023/7737670.2.jpg
8,47 10 22 689 ocen społeczności
gatunekTPS
32
https://fwcdn.pl/fpo/96/42/609642/7611449.2.jpg

Uncharted 3: Drake's Deception

8,46 10 13 451 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
33
https://fwcdn.pl/fpo/47/56/614756/7530640.2.jpg
8,44 10 3 735 ocen społeczności
gatunekRPG
34
https://fwcdn.pl/fpo/11/20/611120/7524776.2.jpg
8,42 10 14 317 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
35
https://fwcdn.pl/fpo/60/29/796029/7925319.2.jpg
8,41 10 1 563 oceny społeczności
gatunekTPP / Akcja
36
https://fwcdn.pl/fpo/84/35/608435/7526167.2.jpg
8,40 10 35 696 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
37
https://fwcdn.pl/fpo/91/06/809106/7864748.2.jpg

Biohazard RE:2

8,40 10 2 364 oceny społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/16/31/631631/7665749.2.jpg

8,38 10 9 637 ocen społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/86/73/688673/7655257.2.jpg
8,38 10 8 229 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
40
https://fwcdn.pl/fpo/05/33/620533/7599422.2.jpg
8,37 10 21 166 ocen społeczności
gatunekFPS
41
https://fwcdn.pl/fpo/71/01/607101/7544439.2.jpg

Fainaru fantajî IX

8,37 10 1 345 ocen społeczności
gatunekRPG
42
https://fwcdn.pl/fpo/84/32/608432/7363049.2.jpg
8,37 10 23 665 ocen społeczności
gatunekFPS
43
https://fwcdn.pl/fpo/15/99/631599/7588131.2.jpg
8,36 10 2 303 oceny społeczności
44
https://fwcdn.pl/fpo/71/02/697102/7581999.2.jpg
8,36 10 4 740 ocen społeczności
45
https://fwcdn.pl/fpo/44/02/784402/7894929.2.jpg
8,36 10 818 ocen społeczności
46
https://fwcdn.pl/fpo/80/14/608014/7350641.2.jpg
8,36 10 22 102 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
47
https://fwcdn.pl/fpo/28/71/692871/7615065.2.jpg
8,33 10 2 840 ocen społeczności
48
https://fwcdn.pl/fpo/46/37/744637/7774448.2.jpg
8,33 10 1 333 oceny społeczności
gatunekTPP / Akcja
49
https://fwcdn.pl/fpo/24/62/662462/7705874.2.jpg
8,33 10 10 559 ocen społeczności
50
https://fwcdn.pl/fpo/55/71/695571/7658901.2.jpg
8,33 10 9 441 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
51
https://fwcdn.pl/fpo/43/32/744332/7776485.2.jpg
8,33 10 7 099 ocen społeczności
gatunekRPG
52
https://fwcdn.pl/fpo/61/82/606182/7539003.2.jpg
8,32 10 15 745 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
53
https://fwcdn.pl/fpo/20/26/612026/7360215.2.jpg

Fainaru fantajī X

8,32 10 1 624 oceny społeczności
gatunekRPG
54
https://fwcdn.pl/fpo/40/19/644019/7599240.2.jpg

South Park: The Stick of Truth

8,31 10 9 358 ocen społeczności
gatunekRPG
55
https://fwcdn.pl/fpo/84/23/758423/7867492.2.jpg
8,30 10 855 ocen społeczności
gatunekRPG
56
https://fwcdn.pl/fpo/11/59/611159/7375591.2.jpg

Commandos 2: Men of Courage

8,30 10 2 129 ocen społeczności
gatunekTaktyczna
57
https://fwcdn.pl/fpo/45/62/764562/7805057.2.jpg
8,30 10 1 287 ocen społeczności
gatunekSymulator
58
https://fwcdn.pl/fpo/20/48/612048/7533489.2.jpg
8,29 10 10 181 ocen społeczności
gatunekFPS
59
https://fwcdn.pl/fpo/75/55/767555/7893566.2.jpg
8,28 10 2 239 ocen społeczności
gatunekAkcja
60
https://fwcdn.pl/fpo/55/25/775525/7867484.2.jpg
8,27 10 1 630 ocen społeczności
61
https://fwcdn.pl/fpo/13/66/611366/7828812.2.jpg

Wander to Kyozou

8,26 10 2 835 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
62
https://fwcdn.pl/fpo/15/03/671503/7534591.2.jpg
8,26 10 3 212 ocen społeczności
gatunekRPG
63
https://fwcdn.pl/fpo/71/00/607100/7712361.2.jpg

Fainaru fantajî VIII

8,26 10 2 020 ocen społeczności
gatunekRPG
64
https://fwcdn.pl/fpo/16/73/631673/7589307.2.jpg
8,25 10 3 328 ocen społeczności
65
https://fwcdn.pl/fpo/71/03/607103/7788580.2.jpg
8,24 10 1 984 oceny społeczności
gatunekFPS
66
https://fwcdn.pl/fpo/93/25/659325/7776242.2.jpg
8,24 10 3 272 oceny społeczności
gatunekAkcja
67
https://fwcdn.pl/fpo/43/96/744396/7901778.2.jpg
8,23 10 687 ocen społeczności
gatunekRPG
68
https://fwcdn.pl/fpo/28/96/612896/7528757.2.jpg
8,21 10 24 165 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
69
https://fwcdn.pl/fpo/50/54/745054/7821939.2.jpg

8,21 10 2 350 ocen społeczności
70
https://fwcdn.pl/fpo/65/13/816513/7870125.2.jpg

8,21 10 507 ocen społeczności
gatunekRPG
71
https://fwcdn.pl/fpo/91/11/809111/7858686.2.jpg
8,20 10 1 031 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
72
https://fwcdn.pl/fpo/70/24/607024/7880575.2.jpg
8,20 10 13 165 ocen społeczności
gatunekTPS
73
https://fwcdn.pl/fpo/07/60/630760/7734853.2.jpg

Gyakuten Saiban

8,20 10 424 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa
74
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/698113/7731416.2.jpg
8,19 10 1 816 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
75
https://fwcdn.pl/fpo/10/88/721088/7811603.2.jpg
8,19 10 2 903 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
76
https://fwcdn.pl/fpo/74/16/627416/7572294.2.jpg

Journey

8,19 10 2 962 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa
77
https://fwcdn.pl/fpo/85/95/608595/7369529.2.jpg
8,19 10 10 573 oceny społeczności
gatunekFPS
78
https://fwcdn.pl/fpo/68/24/606824/7492467.2.jpg
8,17 10 18 627 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
79
https://fwcdn.pl/fpo/60/17/616017/7370991.2.jpg

8,17 10 760 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
80
https://fwcdn.pl/fpo/57/77/745777/7833659.2.jpg
8,17 10 1 080 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
81
https://fwcdn.pl/fpo/84/52/778452/7775006.2.jpg
8,17 10 398 ocen społeczności
gatunekRPG
82
https://fwcdn.pl/fpo/55/17/775517/7802235.2.jpg

Uncharted: The Lost Legacy

8,16 10 3 275 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
83
https://fwcdn.pl/fpo/11/58/611158/7359931.2.jpg
8,15 10 2 942 oceny społeczności
gatunekRPG
84
https://fwcdn.pl/fpo/71/02/607102/7348676.2.jpg

8,15 10 3 925 ocen społeczności
gatunekFPS
85
https://fwcdn.pl/fpo/12/03/611203/7358047.2.jpg
8,15 10 3 231 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
86
https://fwcdn.pl/fpo/13/18/681318/7584808.2.jpg
8,14 10 16 293 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
87
https://fwcdn.pl/fpo/61/46/656146/7498550.2.jpg
8,14 10 3 305 ocen społeczności
gatunekRPG
88
https://fwcdn.pl/fpo/52/98/705298/7694952.2.jpg
8,13 10 5 547 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
89
https://fwcdn.pl/fpo/13/34/711334/7824119.2.jpg
8,13 10 4 016 ocen społeczności
90
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/657023/7586018.2.jpg
8,13 10 4 827 ocen społeczności
91
https://fwcdn.pl/fpo/00/55/610055/7712551.2.jpg
8,13 10 4 524 oceny społeczności
gatunekFPS
92
https://fwcdn.pl/fpo/69/60/606960/7348413.2.jpg

Biohazard 4

8,12 10 4 966 ocen społeczności
93
https://fwcdn.pl/fpo/90/79/809079/7888815.2.jpg
8,11 10 1 115 ocen społeczności
gatunekFPS
94
https://fwcdn.pl/fpo/40/99/634099/7405337_1.2.jpg

Akumajō Dracula X: Gekka no Yasōkyoku

8,11 10 339 ocen społeczności
95
https://fwcdn.pl/fpo/73/13/607313/7349184.2.jpg
8,10 10 6 189 ocen społeczności
gatunekAkcja
96
https://fwcdn.pl/fpo/45/11/614511/7508487.2.jpg
8,09 10 6 389 ocen społeczności
gatunekFPS
97
https://fwcdn.pl/fpo/24/63/752463/7757150.2.jpg
8,09 10 492 oceny społeczności
gatunekStrzelanka
98
https://fwcdn.pl/fpo/02/91/730291/7663584.2.jpg

Biohazard HD Remaster

8,08 10 839 ocen społeczności
99
https://fwcdn.pl/fpo/92/27/729227/7824144.2.jpg
8,08 10 1 871 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
100
https://fwcdn.pl/fpo/56/70/685670/7808489.2.jpg
8,07 10 7 183 oceny społeczności
{"type":"videogame","ids":[678629,739050,739049,774078,642590,767548,696941,605965,606440,624440,607099,631588,752225,752427,605964,606065,614042,720567,714427,611264,679552,744228,608434,775468,608113,607549,784009,715189,767556,605868,607023,609642,614756,611120,796029,608435,809106,631631,688673,620533,607101,608432,631599,697102,784402,608014,692871,744637,662462,695571,744332,606182,612026,644019,758423,611159,764562,612048,767555,775525,611366,671503,607100,631673,607103,659325,744396,612896,745054,816513,809111,607024,630760,698113,721088,627416,608595,606824,616017,745777,778452,775517,611158,607102,611203,681318,656146,705298,711334,657023,610055,606960,809079,634099,607313,614511,752463,730291,729227,685670]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO