;

Kalwaria Zwiastun nr 1 2014

Dobroduszny ksiądz musi stoczyć walkę z siłami zła, które zbliżają się do niego po tym, jak zagrożono mu podczas spowiedzi.