plakat filmu Klub Jimmy'ego

Klub Jimmy'ego

Jimmy's Hall
1 godz. 49 min.
Po latach w rodzinne strony powraca z obczyzny Jimmy Gralton. Za namową znajomych reaktywuje klub, gdzie poza dobrą zabawą można porozmawiać również o polityce.