Klub Jimmy'ego

Jimmy's Hall
1h 49m
Po latach w rodzinne strony powraca z obczyzny Jimmy Gralton. Za namową znajomych reaktywuje klub, gdzie poza dobrą zabawą można porozmawiać również o polityce.

Belgia

Francja

Irlandia

Japonia

Wielka Brytania