Harry spotyka się tylko z dużo młodszymi kobietami do czasu, aż poznaje Erikę, matkę jednej z nich.