List miłosny

The Love Letter
1 godz. 28 min.
W korespondencji do księgarni Helen odnajduje anonimy list miłosny. Kobieta usiłuje ustalić, kto jest jego autorem.