Osmosis Jones

1 godz. 35 min.
W ciele niedbającego o siebie Franka rozpoczyna się wojna pomiędzy białymi krwinkami a wirusem.