Pan Smith jedzie do Waszyngtonu

Mr. Smith Goes to Washington
2h 5m
Młody senator Jefferson Smith odkrywa prawdziwe oblicze wielkiej polityki uwikłanej w nadużycia i kłamstwa.