Rzeź

The Tripper
1h 33m
Noszący maskę Ronalda Reagana tajemniczy morderca zabija młodych ludzi zgromadzonych na leśnym festiwalu rockowym.