Rzymska aureola

Sacro GRA
1h 27m
Dokument opowiada o życiu skoncentrowanym wokół autostrady, która otacza Rzym.