Włamanie do domu jednego z mieszkańców zakłóca porządek w spokojnym miasteczku.