Przywódca państwa próbuje jak najlepiej zarządzać swoim krajem.