Po przedwczesnej śmierci człowiek dostaje prawo decydowania, jak będzie wyglądało jego życie pozagrobowe.