plakat filmu W lesie dziś nie zaśnie nikt
Grupa nastolatków przyjeżdża na obóz przetrwania, gdzie ścierają się z dwoma zdeformowanymi kanibalami.