nr 1nr 1PT2M21S

Zwiastun nr 1 2009

produkcja

Po ucieczce z domu opieki starszy Teksańczyk wraca do rodzinnego gospodarstwa, stawiając czoła dawnemu wrogowi, któremu syn wynajął jego ukochaną farmę.