Krzysztof Kieślowski

8,4
7 760 ocen pracy reżysera