Krzysztof Kieślowski

8,4
8 149 ocen pracy reżysera