Krzysztof Kieślowski

8,4
8 166 ocen pracy reżysera