Źródło

The Fountain
1 godz. 36 min.
Mężczyzna, pragnąc zatrzymać przy sobie ukochaną osobę, poszukuje Drzewa Życia.