Belfast

1 godz. 38 min.
Życie młodego chłopca i jego robotniczej rodziny w burzliwych latach sześćdziesiątych XX w.