Zwiastun nr 1 2015

produkcja

Podczas gwałtownej burzy załoga elektryków usiłuje naprawić linię energetyczną.