plakat filmu Dead Space 3
Isaac Clarke oraz John Carver próbują powstrzymać zarazę Nekromorfów na planecie Tau Volantis.