Dragon Age: Inkwizycja - Zstąpienie

Dragon Age: Inquisition - The Descent
Zejdź głęboko pod ziemię, zbadaj starodawne krasnoludzkie ruiny i rozwiąż jedną z największych zagadek Thedas. Twoim zadaniem jest zejście do labiryntu podziemnych tuneli zwanych Głębokimi Ścieżkami, zbadanie starodawnych krasnoludzkich ruin i odkrycie źródła trzęsień ziemi zagrażających Thedas. W przestronnych korytarzach natkniesz się na rzesze niebezpiecznych wrogów, a w nagrodę za ich pokonanie otrzymasz legendarne łupy. Korzystaj z nowego uzbrojenia i pancerzy, aby sprostać jednemu z najbardziej wymagających przeciwników w historii Thedas. Na co czekasz, Inkwizytorze?