1
https://fwcdn.pl/fpo/86/29/678629/7615888.2.jpg
9,61 10 58 470 ocen
gatunekRPG
2
https://fwcdn.pl/fpo/90/50/739050/7736517.2.jpg
9,54 10 25 799 ocen
gatunekRPG
3
https://fwcdn.pl/fpo/90/49/739049/7714677.2.jpg
9,48 10 28 102 oceny
gatunekRPG
4
https://fwcdn.pl/fpo/40/78/774078/7855272.2.jpg
9,22 10 15 008 ocen
gatunekTPP / Akcja
5
https://fwcdn.pl/fpo/59/65/605965/7666609.2.jpg

Baldur's Gate II: Shadows of Amn

8,94 10 9 544 oceny
gatunekRPG
6
https://fwcdn.pl/fpo/64/40/606440/7776545_1.2.jpg
8,88 10 5 951 ocen
gatunekRPG
7
https://fwcdn.pl/fpo/40/09/784009/7990166.2.jpg
8,88 10 2 132 oceny
gatunekRPG
8
https://fwcdn.pl/fpo/44/40/624440/7618461.2.jpg
8,86 10 46 867 ocen
gatunekTPP / Akcja
9
https://fwcdn.pl/fpo/60/64/606064/7352755.2.jpg
8,79 10 19 152 oceny
gatunekRPG
10
https://fwcdn.pl/fpo/70/99/607099/7348674.2.jpg

Fainaru fantajî VII

8,78 10 4 426 ocen
gatunekRPG
11
https://fwcdn.pl/fpo/15/88/631588/7585281.2.jpg
8,77 10 19 443 oceny
gatunekPrzygodowa
12
https://fwcdn.pl/fpo/26/07/832607/8001861.2.jpg
8,68 10 1 848 ocen
gatunekRPG
13
https://fwcdn.pl/fpo/80/04/608004/8112736.2.jpg
8,68 10 10 855 ocen
gatunekTPP / Akcja
14
https://fwcdn.pl/fpo/59/64/605964/7395841.2.jpg

Baldur's Gate

8,67 10 8 645 ocen
gatunekRPG
15
https://fwcdn.pl/fpo/72/68/607268/7349010.2.jpg
8,66 10 10 317 ocen
gatunekRPG
16
https://fwcdn.pl/fpo/42/28/744228/7693714.2.jpg
8,60 10 3 273 oceny
gatunekRPG
17
https://fwcdn.pl/fpo/60/82/856082/7993260.2.jpg
8,58 10 2 985 ocen
18
https://fwcdn.pl/fpo/05/67/720567/7714438.2.jpg
8,57 10 18 041 ocen
gatunekPrzygodowa
19
https://fwcdn.pl/fpo/95/52/679552/7754009.2.jpg

Shin Megami Tensei: Persona 5

8,57 10 935 ocen
gatunekRPG
20
https://fwcdn.pl/fpo/12/64/611264/7548841.2.jpg
8,56 10 33 161 ocen
gatunekRPG
21
https://fwcdn.pl/fpo/84/34/608434/7366127.2.jpg
8,55 10 47 739 ocen
gatunekTPP / Akcja
22
https://fwcdn.pl/fpo/11/22/611122/7380532.2.jpg
8,51 10 15 473 oceny
gatunekRPG
23
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/608113/7466332.2.jpg
8,51 10 31 267 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
24
https://fwcdn.pl/fpo/45/10/714510/7746275.2.jpg
8,50 10 3 406 ocen
25
https://fwcdn.pl/fpo/81/98/788198/8065999.2.jpg
8,49 10 1 270 ocen
26
https://fwcdn.pl/fpo/51/89/715189/7880385.2.jpg
8,48 10 2 354 oceny
gatunekRPG
27
https://fwcdn.pl/fpo/44/02/784402/7894939.2.jpg
8,48 10 1 338 ocen
28
https://fwcdn.pl/fpo/47/56/614756/7530640.2.jpg
8,45 10 4 377 ocen
gatunekRPG
29
https://fwcdn.pl/fpo/65/13/816513/7984499.2.jpg

8,42 10 1 640 ocen
gatunekRPG
30
https://fwcdn.pl/fpo/91/06/809106/7864748.2.jpg

Biohazard RE:2

8,40 10 3 557 ocen
31
https://fwcdn.pl/fpo/91/11/809111/7858686.2.jpg
8,40 10 1 582 oceny
gatunekPrzygodowa / Akcja
32
https://fwcdn.pl/fpo/84/35/608435/7526167.2.jpg
8,40 10 37 161 ocen
gatunekTPP / Akcja
33
https://fwcdn.pl/fpo/11/20/611120/7524776.2.jpg
8,39 10 15 336 ocen
gatunekTPP / Akcja
34
https://fwcdn.pl/fpo/63/40/606340/7347528.2.jpg
8,38 10 18 978 ocen
gatunekRPG
35
https://fwcdn.pl/fpo/45/62/764562/7805057.2.jpg
8,36 10 1 864 oceny
gatunekSymulator
36
https://fwcdn.pl/fpo/16/31/631631/7665749.2.jpg

8,36 10 10 078 ocen
37
https://fwcdn.pl/fpo/84/32/608432/7363049.2.jpg
8,36 10 24 585 ocen
gatunekFPS
38
https://fwcdn.pl/fpo/86/73/688673/7655257.2.jpg
8,35 10 8 959 ocen
gatunekPrzygodowa
39
https://fwcdn.pl/fpo/84/23/758423/7867492.2.jpg
8,35 10 1 166 ocen
gatunekRPG
40
https://fwcdn.pl/fpo/05/33/620533/7599422.2.jpg
8,34 10 22 574 oceny
gatunekFPS
41
https://fwcdn.pl/fpo/80/14/608014/7350641.2.jpg
8,34 10 23 132 oceny
gatunekPrzygodowa / Akcja
42
https://fwcdn.pl/fpo/46/37/744637/7774448.2.jpg
8,34 10 1 711 ocen
gatunekTPP / Akcja
43
https://fwcdn.pl/fpo/87/37/608737/7552598.2.jpg
8,31 10 10 016 ocen
gatunekRPG
44
https://fwcdn.pl/fpo/72/69/607269/7744163.2.jpg
45
https://fwcdn.pl/fpo/55/71/695571/7658901.2.jpg
8,31 10 10 212 ocen
gatunekPrzygodowa
46
https://fwcdn.pl/fpo/28/71/692871/7615065.2.jpg
47
https://fwcdn.pl/fpo/75/04/767504/7741353.2.jpg
8,30 10 1 292 oceny
gatunekWyścigi
48
https://fwcdn.pl/fpo/61/82/606182/7539003.2.jpg
8,30 10 16 770 ocen
gatunekTPP / Akcja
49
https://fwcdn.pl/fpo/20/26/612026/7360215.2.jpg

Fainaru fantajī X

8,29 10 1 676 ocen
gatunekRPG
50
https://fwcdn.pl/fpo/40/19/644019/7599240.2.jpg

South Park: The Stick of Truth

8,29 10 10 101 ocen
gatunekRPG
51
https://fwcdn.pl/fpo/11/59/611159/7375591.2.jpg

Commandos 2: Men of Courage

8,28 10 2 213 ocen
gatunekTaktyczna
52
https://fwcdn.pl/fpo/80/01/628001/7528728.2.jpg
8,26 10 510 ocen
gatunekRPG
53
https://fwcdn.pl/fpo/84/37/608437/7703966.2.jpg
8,26 10 10 182 oceny
gatunekRPG
54
https://fwcdn.pl/fpo/20/48/612048/7533489.2.jpg
8,26 10 10 941 ocen
gatunekFPS
55
https://fwcdn.pl/fpo/15/03/671503/7534591.2.jpg
8,25 10 3 397 ocen
gatunekRPG
56
https://fwcdn.pl/fpo/90/74/809074/7858771.2.jpg
8,23 10 1 931 ocen
gatunekWyścigi
57
https://fwcdn.pl/fpo/84/52/778452/7775006.2.jpg
8,23 10 561 ocen
gatunekRPG
58
https://fwcdn.pl/fpo/71/00/607100/7712361.2.jpg

Fainaru fantajî VIII

8,23 10 2 063 oceny
gatunekRPG
59
https://fwcdn.pl/fpo/71/03/607103/8069261.2.jpg
8,23 10 2 124 oceny
gatunekFPS
60
https://fwcdn.pl/fpo/07/60/630760/7734853.2.jpg

Gyakuten Saiban

8,21 10 504 oceny
61
https://fwcdn.pl/fpo/57/77/745777/7833659.2.jpg
8,19 10 1 247 ocen
gatunekStrzelanka
62
https://fwcdn.pl/fpo/55/25/775525/7867484.2.jpg
8,19 10 1 977 ocen
63
https://fwcdn.pl/fpo/97/34/609734/7372202.2.jpg
8,17 10 2 647 ocen
gatunekTPS
64
https://fwcdn.pl/fpo/28/96/612896/7528757.2.jpg
8,17 10 26 158 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
65
https://fwcdn.pl/fpo/68/24/606824/7492467.2.jpg
8,17 10 19 834 oceny
gatunekTPP / Akcja
66
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/698113/7731416.2.jpg
8,16 10 1 921 ocen
gatunekPrzygodowa
67
https://fwcdn.pl/fpo/85/95/608595/7369529.2.jpg
8,16 10 11 447 ocen
gatunekFPS
68
https://fwcdn.pl/fpo/69/60/606960/7348413.2.jpg

Biohazard 4

8,15 10 5 370 ocen
69
https://fwcdn.pl/fpo/50/54/745054/7990042.2.jpg

8,15 10 2 936 ocen
70
https://fwcdn.pl/fpo/71/02/607102/7348676.2.jpg

8,15 10 4 247 ocen
gatunekFPS
71
https://fwcdn.pl/fpo/11/58/611158/7359931.2.jpg
8,15 10 3 129 ocen
gatunekRPG
72
https://fwcdn.pl/fpo/60/08/656008/7939452.2.jpg
8,13 10 10 757 ocen
gatunekRPG
73
https://fwcdn.pl/fpo/49/48/654948/7495018.2.jpg
8,13 10 1 415 ocen
gatunekWyścigi
74
https://fwcdn.pl/fpo/52/98/705298/7694952.2.jpg
8,13 10 6 619 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
75
https://fwcdn.pl/fpo/61/46/656146/7498550.2.jpg
8,13 10 3 488 ocen
gatunekRPG
76
https://fwcdn.pl/fpo/12/03/611203/7358047.2.jpg
8,13 10 3 385 ocen
gatunekPrzygodowa
77
https://fwcdn.pl/fpo/13/18/681318/7584808.2.jpg
8,12 10 17 601 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
78
https://fwcdn.pl/fpo/78/64/607864/7350556.2.jpg
79
https://fwcdn.pl/fpo/13/34/711334/7824119.2.jpg

Biohazard 7 resident evil

8,12 10 5 121 ocen
80
https://fwcdn.pl/fpo/00/55/610055/7712551.2.jpg
8,12 10 4 712 ocen
gatunekFPS
81
https://fwcdn.pl/fpo/60/17/616017/7370991.2.jpg

8,11 10 799 ocen
gatunekPrzygodowa
82
https://fwcdn.pl/fpo/94/73/609473/7379217.2.jpg
8,10 10 1 810 ocen
gatunekTPS
83
https://fwcdn.pl/fpo/99/99/789999/7880970.2.jpg
8,10 10 1 568 ocen
gatunekPrzygodowa
84
https://fwcdn.pl/fpo/19/81/631981/7393036_1.2.jpg
85
https://fwcdn.pl/fpo/71/64/627164/7561252.2.jpg
8,10 10 439 ocen
gatunekRPG
86
https://fwcdn.pl/fpo/73/13/607313/7349184.2.jpg
8,09 10 6 431 ocen
gatunekAkcja
87
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/657023/7586018.2.jpg
8,09 10 5 597 ocen
88
https://fwcdn.pl/fpo/70/95/607095/7348672.2.jpg

Hitman: Blood Money

8,09 10 6 993 oceny
gatunekSkradanka
89
https://fwcdn.pl/fpo/10/88/721088/7811603.2.jpg
8,09 10 3 845 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
90
https://fwcdn.pl/fpo/28/72/612872/7518141.2.jpg

Deus Ex: Human Revolution

8,08 10 8 355 ocen
gatunekRPG
91
https://fwcdn.pl/fpo/02/91/730291/7663584.2.jpg

Biohazard HD Remaster

8,08 10 1 084 oceny
92
https://fwcdn.pl/fpo/24/63/752463/7757150.2.jpg
8,08 10 560 ocen
gatunekStrzelanka
93
https://fwcdn.pl/fpo/44/23/724423/7772713.2.jpg

Ryu ga Gotoku Zero: Chikai no Basho

8,08 10 802 oceny
gatunekTPP / Akcja
94
https://fwcdn.pl/fpo/57/81/855781/7945741.2.jpg

Biohazard Village

8,08 10 2 040 ocen
95
https://fwcdn.pl/fpo/90/79/809079/7888815.2.jpg
8,06 10 1 752 oceny
gatunekFPS
96
https://fwcdn.pl/fpo/92/27/729227/7824144.2.jpg
8,04 10 2 343 oceny
gatunekPrzygodowa
97
https://fwcdn.pl/fpo/11/53/611153/7993160.2.jpg
8,04 10 7 277 ocen
98
https://fwcdn.pl/fpo/45/11/614511/7508487.2.jpg
8,04 10 7 133 oceny
gatunekFPS
99
https://fwcdn.pl/fpo/51/48/745148/8036269.2.jpg
8,03 10 1 676 ocen
100
https://fwcdn.pl/fpo/56/70/685670/7808489.2.jpg
8,03 10 8 797 ocen
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
 • s - średnia ocena dla danego tytułu
 • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
 • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
 • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
VOD

  Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO

  Pobierz aplikację Filmwebu!

  Odkryj świat filmu w zasięgu Twojej ręki! Oglądaj, oceniaj i dziel się swoimi ulubionymi produkcjami z przyjaciółmi.
  phones