Najlepsze gry Xbox One: grałeś/aś w ? z ? gier wideo.
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
Rozwiń pozostałe
1
https://fwcdn.pl/fpo/86/29/678629/7615888.2.jpg
9,62 10 55 701 ocen społeczności
gatunekRPG
2
https://fwcdn.pl/fpo/90/50/739050/7736517.2.jpg
9,55 10 24 139 ocen społeczności
gatunekRPG
3
https://fwcdn.pl/fpo/90/49/739049/7714677.2.jpg
9,49 10 26 449 ocen społeczności
gatunekRPG
4
https://fwcdn.pl/fpo/40/78/774078/7855272.2.jpg
9,20 10 12 663 oceny społeczności
gatunekTPP / Akcja
5
https://fwcdn.pl/fpo/59/65/605965/7666609.2.jpg

Baldur's Gate II: Shadows of Amn

8,94 10 9 432 oceny społeczności
gatunekRPG
6
https://fwcdn.pl/fpo/64/40/606440/7776545_1.2.jpg
8,90 10 5 844 oceny społeczności
gatunekRPG
7
https://fwcdn.pl/fpo/44/40/624440/7618461.2.jpg
8,87 10 45 015 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
8
https://fwcdn.pl/fpo/40/09/784009/7990166.2.jpg
8,86 10 1 446 ocen społeczności
gatunekRPG
9
https://fwcdn.pl/fpo/70/99/607099/7348674.2.jpg

Fainaru fantajî VII

8,79 10 4 361 ocen społeczności
gatunekRPG
10
https://fwcdn.pl/fpo/60/64/606064/7352755.2.jpg
8,79 10 18 751 ocen społeczności
gatunekRPG
11
https://fwcdn.pl/fpo/15/88/631588/7585281.2.jpg
8,78 10 18 974 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa
12
https://fwcdn.pl/fpo/80/04/608004/7350630.2.jpg
8,69 10 10 475 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
13
https://fwcdn.pl/fpo/59/64/605964/7395841.2.jpg

Baldur's Gate

8,68 10 8 508 ocen społeczności
gatunekRPG
14
https://fwcdn.pl/fpo/72/68/607268/7349010.2.jpg
8,67 10 10 187 ocen społeczności
gatunekRPG
15
https://fwcdn.pl/fpo/05/67/720567/7714438.2.jpg
8,59 10 17 434 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa
16
https://fwcdn.pl/fpo/60/82/856082/7993260.2.jpg
8,58 10 2 023 oceny społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/42/28/744228/7693714.2.jpg
8,57 10 3 007 ocen społeczności
gatunekRPG
18
https://fwcdn.pl/fpo/26/07/832607/8001861.2.jpg
8,57 10 1 240 ocen społeczności
gatunekRPG
19
https://fwcdn.pl/fpo/95/52/679552/7754009.2.jpg

Shin Megami Tensei: Persona 5

8,56 10 845 ocen społeczności
gatunekRPG
20
https://fwcdn.pl/fpo/12/64/611264/7548841.2.jpg
8,56 10 32 579 ocen społeczności
gatunekRPG
21
https://fwcdn.pl/fpo/84/34/608434/7366127.2.jpg
8,55 10 46 897 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
22
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/608113/7466332.2.jpg
8,52 10 30 678 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
23
https://fwcdn.pl/fpo/11/22/611122/7380532.2.jpg
8,52 10 15 123 oceny społeczności
gatunekRPG
24
https://fwcdn.pl/fpo/45/10/714510/7746275.2.jpg
8,51 10 3 183 oceny społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/51/89/715189/7880385.2.jpg
8,48 10 2 206 ocen społeczności
gatunekRPG
26
https://fwcdn.pl/fpo/81/98/788198/7912956.2.jpg
8,48 10 1 094 oceny społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/47/56/614756/7530640.2.jpg
8,44 10 4 089 ocen społeczności
gatunekRPG
28
https://fwcdn.pl/fpo/44/02/784402/7894939.2.jpg
8,42 10 1 140 ocen społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/65/13/816513/7984499.2.jpg

8,41 10 1 313 ocen społeczności
gatunekRPG
30
https://fwcdn.pl/fpo/11/20/611120/7524776.2.jpg
8,40 10 14 917 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
31
https://fwcdn.pl/fpo/84/35/608435/7526167.2.jpg
8,40 10 36 568 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
32
https://fwcdn.pl/fpo/91/06/809106/7864748.2.jpg

Biohazard RE:2

8,40 10 2 891 ocen społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/63/40/606340/7347528.2.jpg
8,39 10 18 541 ocen społeczności
gatunekRPG
34
https://fwcdn.pl/fpo/16/31/631631/7665749.2.jpg

8,37 10 9 901 ocen społeczności
35
https://fwcdn.pl/fpo/84/32/608432/7363049.2.jpg
8,36 10 24 203 oceny społeczności
gatunekFPS
36
https://fwcdn.pl/fpo/86/73/688673/7655257.2.jpg
8,36 10 8 666 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
37
https://fwcdn.pl/fpo/05/33/620533/7599422.2.jpg
8,35 10 21 999 ocen społeczności
gatunekFPS
38
https://fwcdn.pl/fpo/80/14/608014/7350641.2.jpg
8,34 10 22 715 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
39
https://fwcdn.pl/fpo/46/37/744637/7774448.2.jpg
8,33 10 1 570 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
40
https://fwcdn.pl/fpo/75/04/767504/7741353.2.jpg
8,32 10 1 232 oceny społeczności
gatunekWyścigi
41
https://fwcdn.pl/fpo/84/23/758423/7867492.2.jpg
8,32 10 1 030 ocen społeczności
gatunekRPG
42
https://fwcdn.pl/fpo/72/69/607269/7744163.2.jpg
8,32 10 5 492 oceny społeczności
gatunekRPG
43
https://fwcdn.pl/fpo/55/71/695571/7658901.2.jpg
8,31 10 9 873 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa
44
https://fwcdn.pl/fpo/28/71/692871/7615065.2.jpg
8,31 10 2 979 ocen społeczności
45
https://fwcdn.pl/fpo/45/62/764562/7805057.2.jpg
8,31 10 1 624 oceny społeczności
gatunekSymulator
46
https://fwcdn.pl/fpo/87/37/608737/7552598.2.jpg
8,31 10 9 767 ocen społeczności
gatunekRPG
47
https://fwcdn.pl/fpo/61/82/606182/7539003.2.jpg
8,31 10 16 325 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
48
https://fwcdn.pl/fpo/20/26/612026/7360215.2.jpg

Fainaru fantajī X

8,30 10 1 659 ocen społeczności
gatunekRPG
49
https://fwcdn.pl/fpo/40/19/644019/7599240.2.jpg

South Park: The Stick of Truth

8,29 10 9 762 oceny społeczności
gatunekRPG
50
https://fwcdn.pl/fpo/11/59/611159/7375591.2.jpg

Commandos 2: Men of Courage

8,29 10 2 184 oceny społeczności
gatunekTaktyczna
51
https://fwcdn.pl/fpo/91/11/809111/7858686.2.jpg
8,29 10 1 326 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
52
https://fwcdn.pl/fpo/20/48/612048/7533489.2.jpg
8,27 10 10 647 ocen społeczności
gatunekFPS
53
https://fwcdn.pl/fpo/84/37/608437/7703966.2.jpg
8,26 10 10 091 ocen społeczności
gatunekRPG
54
https://fwcdn.pl/fpo/90/74/809074/7858771.2.jpg
8,25 10 1 756 ocen społeczności
gatunekWyścigi
55
https://fwcdn.pl/fpo/15/03/671503/7534591.2.jpg
8,25 10 3 326 ocen społeczności
gatunekRPG
56
https://fwcdn.pl/fpo/71/00/607100/7712361.2.jpg

Fainaru fantajî VIII

8,24 10 2 051 ocen społeczności
gatunekRPG
57
https://fwcdn.pl/fpo/80/01/628001/7528728.2.jpg
8,24 10 452 oceny społeczności
gatunekRPG
58
https://fwcdn.pl/fpo/71/03/607103/7788580.2.jpg
8,23 10 2 080 ocen społeczności
gatunekFPS
59
https://fwcdn.pl/fpo/07/60/630760/7734853.2.jpg

Gyakuten Saiban

8,21 10 471 ocen społeczności
60
https://fwcdn.pl/fpo/55/25/775525/7867484.2.jpg
8,21 10 1 835 ocen społeczności
61
https://fwcdn.pl/fpo/84/52/778452/7775006.2.jpg
8,19 10 492 oceny społeczności
gatunekRPG
62
https://fwcdn.pl/fpo/28/96/612896/7528757.2.jpg
8,19 10 25 420 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
63
https://fwcdn.pl/fpo/97/34/609734/7372202.2.jpg
8,18 10 2 596 ocen społeczności
gatunekTPS
64
https://fwcdn.pl/fpo/57/77/745777/7833659.2.jpg
8,18 10 1 194 oceny społeczności
gatunekStrzelanka
65
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/698113/7731416.2.jpg
8,17 10 1 874 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa
66
https://fwcdn.pl/fpo/68/24/606824/7492467.2.jpg
8,17 10 19 294 oceny społeczności
gatunekTPP / Akcja
67
https://fwcdn.pl/fpo/50/54/745054/7990042.2.jpg

8,17 10 2 703 oceny społeczności
68
https://fwcdn.pl/fpo/85/95/608595/7369529.2.jpg
8,17 10 11 114 ocen społeczności
gatunekFPS
69
https://fwcdn.pl/fpo/71/02/607102/7348676.2.jpg

8,16 10 4 108 ocen społeczności
gatunekFPS
70
https://fwcdn.pl/fpo/11/58/611158/7359931.2.jpg
8,15 10 3 061 ocen społeczności
gatunekRPG
71
https://fwcdn.pl/fpo/12/03/611203/7358047.2.jpg
8,14 10 3 317 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
72
https://fwcdn.pl/fpo/69/60/606960/7348413.2.jpg

Biohazard 4

8,13 10 5 186 ocen społeczności
73
https://fwcdn.pl/fpo/52/98/705298/7694952.2.jpg
8,13 10 6 212 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
74
https://fwcdn.pl/fpo/61/46/656146/7498550.2.jpg
8,13 10 3 424 oceny społeczności
gatunekRPG
75
https://fwcdn.pl/fpo/78/64/607864/7350556.2.jpg
8,13 10 3 283 oceny społeczności
gatunekTPP / Skradanka
76
https://fwcdn.pl/fpo/13/18/681318/7584808.2.jpg
8,13 10 17 065 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
77
https://fwcdn.pl/fpo/49/48/654948/7495018.2.jpg
8,13 10 1 379 ocen społeczności
gatunekWyścigi
78
https://fwcdn.pl/fpo/13/34/711334/7824119.2.jpg

Biohazard 7 resident evil

8,12 10 4 664 oceny społeczności
79
https://fwcdn.pl/fpo/71/64/627164/7561252.2.jpg
8,12 10 428 ocen społeczności
gatunekRPG
80
https://fwcdn.pl/fpo/00/55/610055/7712551.2.jpg
8,12 10 4 644 oceny społeczności
gatunekFPS
81
https://fwcdn.pl/fpo/94/73/609473/7379217.2.jpg
8,12 10 1 754 oceny społeczności
gatunekTPS
82
https://fwcdn.pl/fpo/60/17/616017/7370991.2.jpg

8,12 10 781 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
83
https://fwcdn.pl/fpo/10/88/721088/7811603.2.jpg
8,11 10 3 511 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa / Akcja
84
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/657023/7586018.2.jpg
8,10 10 5 253 oceny społeczności
85
https://fwcdn.pl/fpo/90/79/809079/7888815.2.jpg
8,10 10 1 475 ocen społeczności
gatunekFPS
86
https://fwcdn.pl/fpo/73/13/607313/7349184.2.jpg
8,09 10 6 344 oceny społeczności
gatunekAkcja
87
https://fwcdn.pl/fpo/70/95/607095/7348672.2.jpg

Hitman: Blood Money

8,09 10 6 904 oceny społeczności
gatunekSkradanka
88
https://fwcdn.pl/fpo/28/72/612872/7518141.2.jpg

Deus Ex: Human Revolution

8,09 10 8 245 ocen społeczności
gatunekRPG
89
https://fwcdn.pl/fpo/24/63/752463/7757150.2.jpg
8,08 10 539 ocen społeczności
gatunekStrzelanka
90
https://fwcdn.pl/fpo/19/81/631981/7393036_1.2.jpg
8,08 10 269 ocen społeczności
91
https://fwcdn.pl/fpo/99/99/789999/7880970.2.jpg
8,06 10 1 317 ocen społeczności
gatunekPrzygodowa
92
https://fwcdn.pl/fpo/02/91/730291/7663584.2.jpg

Biohazard HD Remaster

8,06 10 975 ocen społeczności
93
https://fwcdn.pl/fpo/92/27/729227/7824144.2.jpg
8,06 10 2 174 oceny społeczności
gatunekPrzygodowa
94
https://fwcdn.pl/fpo/45/11/614511/7508487.2.jpg
8,06 10 6 829 ocen społeczności
gatunekFPS
95
https://fwcdn.pl/fpo/57/52/875752/8007130.2.jpg
8,05 10 930 ocen społeczności
gatunekWyścigi
96
https://fwcdn.pl/fpo/44/23/724423/7772713.2.jpg

Ryu ga Gotoku Zero: Chikai no Basho

8,04 10 708 ocen społeczności
gatunekTPP / Akcja
97
https://fwcdn.pl/fpo/15/47/691547/7683551.2.jpg
8,04 10 6 023 oceny społeczności
gatunekRPG
98
https://fwcdn.pl/fpo/56/70/685670/7808489.2.jpg
8,04 10 8 139 ocen społeczności
99
https://fwcdn.pl/fpo/11/53/611153/7993160.2.jpg
8,04 10 7 135 ocen społeczności
100
https://fwcdn.pl/fpo/90/41/629041/7442255.2.jpg
8,03 10 5 376 ocen społeczności
gatunekFPS
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
VOD

    Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO

    weź udział