Empire: Total War - Na wojennej ścieżce

Empire: Total War - The Warpath
Ameryka Północna, przełom XVIII i XIX wieku. Plemiona indiańskie odpierają ataki europejskich mocarstw.

Wielka Brytania