Larry Gigli dostaje zlecenie porwania. Zadanie komplikuje się, gdy do współpracy zostaje mu przydzielona piękna kobieta.