Igor

1 godz. 27 min.
Po śmierci doktora Glickensteina jego asystent, Igor, postanawia kontynuować pracę mistrza i wziąć udział w Wystawie Podłej Nauki.