J. Edgar Hoover, dyrektor FBI w latach 1924-1972, wspomina swoje życie prywatne i zawodowe.