1937 rok. W Warszawie działa gang dowodzony przez Kuma Kaplicę i Jakuba Szapiro.