plakat filmu Never Alone: Foxtales
Nuna i jej wierny towarzysz lisek wyruszają w górę rzeki Noatak, by uratować swojego przyjaciela.