1
https://fwcdn.pl/fpo/40/42/614042/7624937.2.jpg
8,63 10 4 955 ocen
2
https://fwcdn.pl/fpo/60/82/856082/7993260.2.jpg
8,57 10 3 059 ocen
3
https://fwcdn.pl/fpo/71/06/607106/7672156.2.jpg
8,55 10 10 419 ocen
4
https://fwcdn.pl/fpo/45/10/714510/7746275.2.jpg
8,50 10 3 425 ocen
5
https://fwcdn.pl/fpo/81/98/788198/8065999.2.jpg
8,49 10 1 288 ocen
6
https://fwcdn.pl/fpo/44/02/784402/7894939.2.jpg
8,49 10 1 360 ocen
7
https://fwcdn.pl/fpo/79/33/777933/7813489.2.jpg
8,47 10 1 151 ocen
8
https://fwcdn.pl/fpo/68/80/626880/7394416.2.jpg
8,40 10 2 962 oceny
9
https://fwcdn.pl/fpo/16/31/631631/7665749.2.jpg

8,36 10 10 092 oceny
10
https://fwcdn.pl/fpo/15/99/631599/7588131.2.jpg
11
https://fwcdn.pl/fpo/28/71/692871/7615065.2.jpg
12
https://fwcdn.pl/fpo/16/73/631673/7589307.2.jpg
8,22 10 3 597 ocen
13
https://fwcdn.pl/fpo/14/60/611460/7619924.2.jpg
8,21 10 1 859 ocen
14
https://fwcdn.pl/fpo/17/53/611753/7364140.2.jpg
8,20 10 1 140 ocen
15
https://fwcdn.pl/fpo/55/25/775525/7867484.2.jpg
8,20 10 1 998 ocen
16
https://fwcdn.pl/fpo/50/54/745054/7990042.2.jpg

8,14 10 2 946 ocen
17
https://fwcdn.pl/fpo/71/12/607112/7363437.2.jpg
8,10 10 463 oceny
18
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/657023/7586018.2.jpg
8,09 10 5 621 ocen
19
https://fwcdn.pl/fpo/79/78/627978/7661336.2.jpg
8,09 10 792 oceny
20
https://fwcdn.pl/fpo/40/99/634099/7405337_1.2.jpg

Akumajō Dracula X: Gekka no Yasōkyoku

8,07 10 388 ocen
21
https://fwcdn.pl/fpo/98/69/639869/7708043.2.jpg

Spyro 2: Ripto's Rage!

8,07 10 799 ocen
gatunekTPP / Platformowa
22
https://fwcdn.pl/fpo/99/11/639911/7528953.2.jpg
8,07 10 821 ocen
gatunekTPP / Platformowa
23
https://fwcdn.pl/fpo/71/09/607109/7867332.2.jpg
8,05 10 680 ocen
24
https://fwcdn.pl/fpo/64/37/606437/7347660.2.jpg

Prince of Persia: Warrior Within

8,04 10 6 330 ocen
25
https://fwcdn.pl/fpo/51/48/745148/8036269.2.jpg
8,03 10 1 689 ocen
26
https://fwcdn.pl/fpo/92/22/639222/7708042.2.jpg
8,02 10 1 781 ocen
gatunekTPP / Platformowa
27
https://fwcdn.pl/fpo/12/82/611282/7755916.2.jpg
28
https://fwcdn.pl/fpo/12/89/611289/7701765.2.jpg
8,00 10 3 381 ocen
29
https://fwcdn.pl/fpo/29/59/622959/7481552.2.jpg
8,00 10 4 020 ocen
30
https://fwcdn.pl/fpo/75/95/607595/7560168.2.jpg

Claw

7,99 10 3 580 ocen
31
https://fwcdn.pl/fpo/57/84/855784/7961860.2.jpg
7,99 10 984 oceny
32
https://fwcdn.pl/fpo/80/21/608021/7744029.2.jpg

7,96 10 8 702 oceny
33
https://fwcdn.pl/fpo/90/22/809022/7908851.2.jpg
7,94 10 894 oceny
34
https://fwcdn.pl/fpo/13/01/611301/7599427.2.jpg
7,93 10 1 090 ocen
35
https://fwcdn.pl/fpo/76/44/607644/7724768.2.jpg
7,89 10 3 552 oceny
gatunekTPP / Platformowa
36
https://fwcdn.pl/fpo/82/59/608259/7708317.2.jpg
7,87 10 1 882 oceny
37
https://fwcdn.pl/fpo/24/15/612415/7361797.2.jpg
7,87 10 746 ocen
38
https://fwcdn.pl/fpo/72/67/607267/7377684.2.jpg
39
https://fwcdn.pl/fpo/12/04/611204/7359214.2.jpg

7,84 10 1 243 oceny
40
https://fwcdn.pl/fpo/40/91/634091/7398290_1.2.jpg
41
https://fwcdn.pl/fpo/35/83/613583/7373629.2.jpg
42
https://fwcdn.pl/fpo/37/60/613760/7754064.2.jpg
43
https://fwcdn.pl/fpo/70/21/607021/7348531.2.jpg

Prince of Persia: The Two Thrones

7,78 10 4 984 oceny
44
https://fwcdn.pl/fpo/99/33/609933/7773071.2.jpg
7,78 10 3 872 oceny
45
https://fwcdn.pl/fpo/71/13/607113/7363950.2.jpg
7,77 10 212 ocen
46
https://fwcdn.pl/fpo/85/28/838528/7999081.2.jpg
7,77 10 630 ocen
47
https://fwcdn.pl/fpo/65/21/816521/7869992.2.jpg
7,74 10 454 oceny
48
https://fwcdn.pl/fpo/14/17/711417/8093070.2.jpg
7,74 10 1 167 ocen
49
https://fwcdn.pl/fpo/37/59/613759/7754174.2.jpg
50
https://fwcdn.pl/fpo/99/41/609941/7665325.2.jpg
7,71 10 2 274 oceny
51
https://fwcdn.pl/fpo/43/89/754389/8021683.2.jpg
7,69 10 390 ocen
52
https://fwcdn.pl/fpo/71/75/627175/7606261.2.jpg
7,69 10 2 441 ocen
53
https://fwcdn.pl/fpo/82/58/608258/7350863.2.jpg
7,69 10 3 103 oceny
54
https://fwcdn.pl/fpo/72/66/607266/7349008.2.jpg
7,69 10 3 621 ocen
55
https://fwcdn.pl/fpo/42/23/744223/7694143.2.jpg
7,68 10 1 812 ocen
56
https://fwcdn.pl/fpo/19/82/611982/7528947.2.jpg
57
https://fwcdn.pl/fpo/88/10/738810/7777423.2.jpg
7,67 10 2 012 ocen
58
https://fwcdn.pl/fpo/71/37/617137/7406408.2.jpg
7,66 10 598 ocen
59
https://fwcdn.pl/fpo/96/10/719610/7732562.2.jpg
7,64 10 2 324 oceny
60
https://fwcdn.pl/fpo/10/12/811012/7869247.2.jpg

7,64 10 666 ocen
61
https://fwcdn.pl/fpo/35/70/613570/7416092.2.jpg
7,64 10 1 895 ocen
62
https://fwcdn.pl/fpo/14/05/611405/7377036_1.2.jpg
7,63 10 391 ocen
63
https://fwcdn.pl/fpo/20/91/612091/7360604.2.jpg
7,63 10 800 ocen
64
https://fwcdn.pl/fpo/17/36/631736/7419459.2.jpg
7,62 10 443 oceny
65
https://fwcdn.pl/fpo/57/94/855794/8069291.2.jpg
7,62 10 568 ocen
66
https://fwcdn.pl/fpo/70/20/607020/7348530.2.jpg

Prince of Persia: The Sands of Time

7,60 10 7 996 ocen
67
https://fwcdn.pl/fpo/79/02/10037902/8084239.2.jpg
7,57 10 212 ocen
68
https://fwcdn.pl/fpo/80/42/628042/7728334.2.jpg
7,53 10 162 oceny
69
https://fwcdn.pl/fpo/22/27/612227/7560743.2.jpg
7,52 10 2 501 ocen
70
https://fwcdn.pl/fpo/88/04/628804/7531951.2.jpg

7,51 10 949 ocen
71
https://fwcdn.pl/fpo/43/28/664328/7867011.2.jpg
7,51 10 754 oceny
72
https://fwcdn.pl/fpo/27/78/692778/7650475.2.jpg
7,49 10 1 213 ocen
gatunekRPG / Platformowa
73
https://fwcdn.pl/fpo/12/71/691271/7574240.2.jpg
7,47 10 242 oceny
74
https://fwcdn.pl/fpo/11/25/611125/7373132.2.jpg
75
https://fwcdn.pl/fpo/30/09/613009/7364273.2.jpg

7,46 10 378 ocen
76
https://fwcdn.pl/fpo/24/16/612416/7788132.2.jpg
77
https://fwcdn.pl/fpo/71/11/607111/7348680.2.jpg
7,45 10 258 ocen
78
https://fwcdn.pl/fpo/99/10/629910/7813141.2.jpg
7,45 10 293 oceny
79
https://fwcdn.pl/fpo/62/25/856225/7990171.2.jpg

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

7,42 10 565 ocen
80
https://fwcdn.pl/fpo/19/83/611983/7528948.2.jpg
81
https://fwcdn.pl/fpo/21/26/612126/7724767.2.jpg

7,40 10 1 636 ocen
82
https://fwcdn.pl/fpo/80/07/608007/7526030.2.jpg
7,40 10 2 017 ocen
83
https://fwcdn.pl/fpo/33/17/613317/7401317.2.jpg

7,40 10 2 209 ocen
84
https://fwcdn.pl/fpo/66/04/626604/7591352.2.jpg
7,38 10 275 ocen
85
https://fwcdn.pl/fpo/97/48/729748/7662696.2.jpg

Chip to Dale no Daisakusen

7,37 10 316 ocen
86
https://fwcdn.pl/fpo/47/37/624737/7388553_1.2.jpg
7,37 10 319 ocen
87
https://fwcdn.pl/fpo/52/66/625266/7423629.2.jpg
7,36 10 1 166 ocen
88
https://fwcdn.pl/fpo/12/93/611293/7378307.2.jpg

Kao the Kangaroo: Round 2

7,35 10 1 968 ocen
89
https://fwcdn.pl/fpo/16/50/611650/7466296.2.jpg
90
https://fwcdn.pl/fpo/90/97/809097/7895327.2.jpg
7,31 10 1 034 oceny
91
https://fwcdn.pl/fpo/76/66/667666/8002983.2.jpg
92
https://fwcdn.pl/fpo/17/79/631779/7452499_1.2.jpg
7,28 10 178 ocen
93
https://fwcdn.pl/fpo/87/39/618739/7376886.2.jpg
7,27 10 352 oceny
94
https://fwcdn.pl/fpo/23/84/662384/7481807.2.jpg
7,26 10 395 ocen
95
https://fwcdn.pl/fpo/33/35/733335/7787830.2.jpg

Disney's Chip to Dale no Daisakusen 2

7,26 10 196 ocen
96
https://fwcdn.pl/fpo/94/28/709428/7784612.2.jpg
7,26 10 339 ocen
97
https://fwcdn.pl/fpo/99/32/609932/7775912.2.jpg
7,26 10 1 266 ocen
98
https://fwcdn.pl/fpo/32/20/693220/7568721.2.jpg
7,26 10 282 oceny
99
https://fwcdn.pl/fpo/61/33/616133/7983990.2.jpg
7,24 10 1 259 ocen
100
https://fwcdn.pl/fpo/28/24/622824/7734442.2.jpg

Akumajou Dracula

7,23 10 362 oceny
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
 • s - średnia ocena dla danego tytułu
 • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
 • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 100)
 • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
VOD

  Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO

  Pobierz aplikację Filmwebu!

  Odkryj świat filmu w zasięgu Twojej ręki! Oglądaj, oceniaj i dziel się swoimi ulubionymi produkcjami z przyjaciółmi.
  phones