plakat filmu Prince of Persia: Piaski Czasu Remake

Prince of Persia: Piaski Czasu Remake

Prince of Persia: The Sands of Time Remake
Po szturmie na miasto maharadży bohater wchodzi w posiadanie sztyletu pozwalającego cofać czas. Następnie pada ofiarą spisku uknutego przez wezyra, który pragnąc zyskać nieśmiertelność, namawia go do rozbicia klepsydry i uwolnienia Piasków Czasu.