Asteroida uderza w Ziemię doprowadzając cywilizację na granicę upadku. Pozostający przy życiu ludzie walczą o przetrwanie.