Sherlock Holmes: Zbrodnia i kara

Sherlock Holmes: Crimes & Punishments
Lata 1837-1901, Sherlock Holmes rozwiązuje zagadki kryminalne na terenie Londynu.