The Gifted: Naznaczeni

The Gifted
43m
Obdarzeni nadprzyrodzonymi zdolnościami mutanci walczą o osiągnięcie pokojowej koegzystencji z ludźmi.