The Gifted: Naznaczeni

The Gifted
43 min.
Obdarzeni nadprzyrodzonymi zdolnościami mutanci walczą o osiągnięcie pokojowej koegzystencji z ludźmi.