Sparaliżowany od 30 lat Ramón stara się o pozwolenie na eutanazję.