Sputnik - Festiwal Filmów Rosyjskich
Data ogłoszenia nominacji: 5 listopada
Data wręczenia nagród: 15 listopada

Festiwal odbył się w dniach 5-15 listopada 2015r.

Sputnik - Grand Prix

Pierwsze miejsce

Drugie miejsce

Trzecie miejsce

Sputnik - Nagroda Publiczności

I miejsce

Nagroda Specjalna

Najlepsza aktorka

wygrane