Postać

Drzewiec

{"id":"234","linkUrl":"/character/Drzewiec-234","alt":"Drzewiec"}
świat Władca Pierścieni twórca J.R.R. Tolkien data powstania 1954
{"title":"Drzewiec należy do Świata Władca Pierścieni","link":"/world/W%C5%82adca+Pier%C5%9Bcieni-4","counts":[9,5,16]}
7 wspaniałych
Najlepsze zabójcze riposty
Władca Pierścieni jest zastrzeżonym znakiem towarowym i Drzewiec jest zastrzeżonym znakiem towarowym, wszelkie materiały pochodzą z materiałów promocyjnych filmów seriali i gier.