W ciemności

2 godz. 25 min.
Podczas II wojny światowej drobny złodziejaszek ze Lwowa, Leopold Socha, pomaga grupce Żydów z getta ukrywać się w kanałach.