Teaser nr 1 2019

Moondog, powszechnie znany i lubiany lekkoduch, za nic ma wszelkie zasady. Przedziwnie ubrany, zawsze z jointem i alkoholem w zasięgu ręki, dzień po dniu włóczy się po nadmorskiej okolicy w poszukiwaniu dobrej zabawy.
W nielicznych chwilach, gdy zostaje sam ze sobą, spisuje odczucia i doznania.
I choć nieustannie odurzony pozornie sięga dna, bliski jest zdobycia szczytu jak nigdy.