Kapitan Reyes wraz ze swoim oddziałem zaczyna walkę z Frontem Obrony Kolonii.