Świat Sanktuarium raz jeszcze stanął w obliczu zagrożenia ze strony Piekła. Tylko ty możesz powstrzymać demoniczne hordy.