Kate Walker pomaga wędrownemu plemieniu Jukoli w dotarciu do ich świętych ziem.