1
https://fwcdn.pl/fpo/86/29/678629/7615888.2.jpg
9,61 10 58 137 ocen
gatunekRPG
2
https://fwcdn.pl/fpo/90/50/739050/7736517.2.jpg
9,54 10 25 599 ocen
gatunekRPG
3
https://fwcdn.pl/fpo/90/49/739049/7714677.2.jpg
9,48 10 27 889 ocen
gatunekRPG
4
https://fwcdn.pl/fpo/59/65/605965/7666609.2.jpg

Baldur's Gate II: Shadows of Amn

8,94 10 9 534 oceny
gatunekRPG
5
https://fwcdn.pl/fpo/92/25/729225/7774036.2.jpg

Zelda no Densetsu: Breath of the Wild

8,89 10 1 812 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
6
https://fwcdn.pl/fpo/64/40/606440/7776545_1.2.jpg
8,89 10 5 939 ocen
gatunekRPG
7
https://fwcdn.pl/fpo/40/09/784009/7990166.2.jpg
8,89 10 2 076 ocen
gatunekRPG
8
https://fwcdn.pl/fpo/92/11/609211/7428523_1.2.jpg

Metaru Gia Soriddo

8,89 10 5 721 ocen
gatunekSkradanka / TPS
9
https://fwcdn.pl/fpo/67/78/606778/7614150.2.jpg

Gothic II: Die Nacht des Raben

8,81 10 19 733 oceny
gatunekRPG
10
https://fwcdn.pl/fpo/70/99/607099/7348674.2.jpg

Fainaru fantajî VII

8,78 10 4 409 ocen
gatunekRPG
11
https://fwcdn.pl/fpo/15/88/631588/7585281.2.jpg
8,77 10 19 384 oceny
gatunekPrzygodowa
12
https://fwcdn.pl/fpo/67/77/606777/7360545.2.jpg
8,74 10 23 615 ocen
gatunekRPG
13
https://fwcdn.pl/fpo/80/04/608004/8112736.2.jpg
8,68 10 10 794 oceny
gatunekTPP / Akcja
14
https://fwcdn.pl/fpo/59/64/605964/7395841.2.jpg

Baldur's Gate

8,67 10 8 641 ocen
gatunekRPG
15
https://fwcdn.pl/fpo/72/68/607268/7349010.2.jpg
8,66 10 10 308 ocen
gatunekRPG
16
https://fwcdn.pl/fpo/59/63/605963/8084412.2.jpg

8,66 10 25 764 oceny
gatunekRPG
17
https://fwcdn.pl/fpo/60/82/856082/7993260.2.jpg
8,58 10 2 883 oceny
18
https://fwcdn.pl/fpo/05/67/720567/7714438.2.jpg
8,57 10 17 961 ocen
gatunekPrzygodowa
19
https://fwcdn.pl/fpo/95/52/679552/7754009.2.jpg

Shin Megami Tensei: Persona 5

8,57 10 927 ocen
gatunekRPG
20
https://fwcdn.pl/fpo/12/64/611264/7548841.2.jpg
8,56 10 33 087 ocen
gatunekRPG
21
https://fwcdn.pl/fpo/84/34/608434/7366127.2.jpg
8,55 10 47 623 oceny
gatunekTPP / Akcja
22
https://fwcdn.pl/fpo/71/06/607106/7672156.2.jpg
8,55 10 10 380 ocen
23
https://fwcdn.pl/fpo/45/10/714510/7746275.2.jpg
8,50 10 3 383 oceny
24
https://fwcdn.pl/fpo/81/98/788198/8065999.2.jpg
8,49 10 1 254 oceny
25
https://fwcdn.pl/fpo/51/89/715189/7880385.2.jpg
8,48 10 2 337 ocen
gatunekRPG
26
https://fwcdn.pl/fpo/44/02/784402/7894939.2.jpg
8,48 10 1 320 ocen
27
https://fwcdn.pl/fpo/79/33/777933/7813489.2.jpg
8,47 10 1 118 ocen
28
https://fwcdn.pl/fpo/47/56/614756/7530640.2.jpg
8,45 10 4 332 oceny
gatunekRPG
29
https://fwcdn.pl/fpo/35/37/643537/7526397.2.jpg
8,44 10 3 305 ocen
gatunekPrzygodowa
30
https://fwcdn.pl/fpo/65/13/816513/7984499.2.jpg

8,43 10 1 601 ocen
gatunekRPG
31
https://fwcdn.pl/fpo/91/06/809106/7864748.2.jpg

Biohazard RE:2

8,40 10 3 468 ocen
32
https://fwcdn.pl/fpo/84/35/608435/7526167.2.jpg
8,40 10 37 073 oceny
gatunekTPP / Akcja
33
https://fwcdn.pl/fpo/64/49/616449/7438615_1.2.jpg

Zelda no Densetsu: Toki no Ocarina

8,40 10 879 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
34
https://fwcdn.pl/fpo/11/20/611120/7524776.2.jpg
8,39 10 15 287 ocen
gatunekTPP / Akcja
35
https://fwcdn.pl/fpo/16/31/631631/7665749.2.jpg

8,36 10 10 066 ocen
36
https://fwcdn.pl/fpo/45/62/764562/7805057.2.jpg
8,36 10 1 837 ocen
gatunekSymulator
37
https://fwcdn.pl/fpo/84/23/758423/7867492.2.jpg
8,36 10 1 151 ocen
gatunekRPG
38
https://fwcdn.pl/fpo/71/01/607101/7544439.2.jpg

Fainaru fantajî IX

8,35 10 1 387 ocen
gatunekRPG
39
https://fwcdn.pl/fpo/80/14/608014/7350641.2.jpg
8,34 10 23 085 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
40
https://fwcdn.pl/fpo/46/37/744637/7774448.2.jpg
8,34 10 1 692 oceny
gatunekTPP / Akcja
41
https://fwcdn.pl/fpo/72/69/607269/7744163.2.jpg
42
https://fwcdn.pl/fpo/28/71/692871/7615065.2.jpg
43
https://fwcdn.pl/fpo/61/82/606182/7539003.2.jpg
8,30 10 16 710 ocen
gatunekTPP / Akcja
44
https://fwcdn.pl/fpo/20/26/612026/7360215.2.jpg

Fainaru fantajī X

8,29 10 1 675 ocen
gatunekRPG
45
https://fwcdn.pl/fpo/40/19/644019/7599240.2.jpg

South Park: The Stick of Truth

8,29 10 10 063 oceny
gatunekRPG
46
https://fwcdn.pl/fpo/11/59/611159/7375591.2.jpg

Commandos 2: Men of Courage

8,28 10 2 212 ocen
gatunekTaktyczna
47
https://fwcdn.pl/fpo/29/37/832937/8033597.2.jpg

Zelda no Densetsu: Tears of the Kingdom

8,27 10 306 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
48
https://fwcdn.pl/fpo/20/48/612048/7533489.2.jpg
8,26 10 10 907 ocen
gatunekFPS
49
https://fwcdn.pl/fpo/69/57/606957/7628995.2.jpg

Biohazard

8,24 10 2 556 ocen
50
https://fwcdn.pl/fpo/71/00/607100/7712361.2.jpg

Fainaru fantajî VIII

8,23 10 2 063 oceny
gatunekRPG
51
https://fwcdn.pl/fpo/71/03/607103/8069261.2.jpg
8,23 10 2 119 ocen
gatunekFPS
52
https://fwcdn.pl/fpo/85/91/608591/7350962.2.jpg

8,22 10 12 872 oceny
gatunekFPP / Logiczna
53
https://fwcdn.pl/fpo/07/60/630760/7734853.2.jpg

Gyakuten Saiban

8,21 10 501 ocen
54
https://fwcdn.pl/fpo/55/25/775525/7867484.2.jpg
8,20 10 1 966 ocen
55
https://fwcdn.pl/fpo/15/09/611509/7361834.2.jpg
8,20 10 6 508 ocen
gatunekPrzygodowa
56
https://fwcdn.pl/fpo/57/77/745777/7833659.2.jpg
8,19 10 1 241 ocen
gatunekStrzelanka
57
https://fwcdn.pl/fpo/81/13/698113/7731416.2.jpg
8,16 10 1 916 ocen
gatunekPrzygodowa
58
https://fwcdn.pl/fpo/85/95/608595/7369529.2.jpg
8,16 10 11 408 ocen
gatunekFPS
59
https://fwcdn.pl/fpo/50/54/745054/7990042.2.jpg

8,16 10 2 917 ocen
60
https://fwcdn.pl/fpo/69/60/606960/7348413.2.jpg

Biohazard 4

8,15 10 5 348 ocen
61
https://fwcdn.pl/fpo/71/02/607102/7348676.2.jpg

8,15 10 4 232 oceny
gatunekFPS
62
https://fwcdn.pl/fpo/87/25/608725/7351000.2.jpg
8,14 10 8 628 ocen
gatunekPrzygodowa
63
https://fwcdn.pl/fpo/32/41/613241/7371288_1.2.jpg
8,14 10 2 112 ocen
gatunekTPP / Akcja
64
https://fwcdn.pl/fpo/12/03/611203/7358047.2.jpg
8,13 10 3 382 oceny
gatunekPrzygodowa
65
https://fwcdn.pl/fpo/52/98/705298/7694952.2.jpg
8,13 10 6 570 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
66
https://fwcdn.pl/fpo/13/18/681318/7584808.2.jpg
8,12 10 17 547 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
67
https://fwcdn.pl/fpo/13/34/711334/7824119.2.jpg

Biohazard 7 resident evil

8,12 10 5 070 ocen
68
https://fwcdn.pl/fpo/60/17/616017/7370991.2.jpg

8,11 10 798 ocen
gatunekPrzygodowa
69
https://fwcdn.pl/fpo/71/64/627164/7561252.2.jpg
8,11 10 438 ocen
gatunekRPG
70
https://fwcdn.pl/fpo/71/12/607112/7363437.2.jpg
8,10 10 456 ocen
71
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/657023/7586018.2.jpg
8,09 10 5 553 oceny
72
https://fwcdn.pl/fpo/10/88/721088/7811603.2.jpg
8,09 10 3 799 ocen
gatunekPrzygodowa / Akcja
73
https://fwcdn.pl/fpo/73/13/607313/7349184.2.jpg
8,09 10 6 429 ocen
gatunekAkcja
74
https://fwcdn.pl/fpo/19/81/631981/7393036_1.2.jpg
75
https://fwcdn.pl/fpo/79/78/627978/7661336.2.jpg
8,09 10 787 ocen
76
https://fwcdn.pl/fpo/99/99/789999/7880970.2.jpg
8,08 10 1 532 oceny
gatunekPrzygodowa
77
https://fwcdn.pl/fpo/90/79/809079/7888815.2.jpg
8,07 10 1 723 oceny
gatunekFPS
78
https://fwcdn.pl/fpo/57/81/855781/7945741.2.jpg

Biohazard Village

8,07 10 1 976 ocen
79
https://fwcdn.pl/fpo/71/09/607109/7867332.2.jpg
8,05 10 674 oceny
80
https://fwcdn.pl/fpo/92/27/729227/7824144.2.jpg
8,05 10 2 331 ocen
gatunekPrzygodowa
81
https://fwcdn.pl/fpo/45/11/614511/7508487.2.jpg
8,04 10 7 098 ocen
gatunekFPS
82
https://fwcdn.pl/fpo/51/48/745148/8036269.2.jpg
8,04 10 1 661 ocen
83
https://fwcdn.pl/fpo/29/36/702936/7865980.2.jpg

Super Danganronpa 2: Sayonara Zetsubō Gakuen

8,04 10 459 ocen
84
https://fwcdn.pl/fpo/73/12/607312/7712555.2.jpg
8,03 10 4 705 ocen
gatunekTPP / Akcja
85
https://fwcdn.pl/fpo/56/70/685670/7808489.2.jpg
8,03 10 8 725 ocen
86
https://fwcdn.pl/fpo/12/82/611282/7755916.2.jpg
87
https://fwcdn.pl/fpo/15/47/691547/7683551.2.jpg
8,02 10 6 200 ocen
gatunekRPG
88
https://fwcdn.pl/fpo/97/75/699775/7609962.2.jpg

Alien: Isolation

8,00 10 4 082 oceny
89
https://fwcdn.pl/fpo/11/98/611198/7502898.2.jpg
7,99 10 5 073 oceny
gatunekTPP / Akcja
90
https://fwcdn.pl/fpo/11/03/691103/7776128.2.jpg
7,99 10 757 ocen
gatunekWyścigi
91
https://fwcdn.pl/fpo/45/26/624526/7728497.2.jpg

7,98 10 4 233 oceny
gatunekFPS
92
https://fwcdn.pl/fpo/60/17/706017/7658503.2.jpg
7,97 10 4 742 oceny
gatunekStrategia
93
https://fwcdn.pl/fpo/80/21/608021/7744029.2.jpg

7,96 10 8 660 ocen
94
https://fwcdn.pl/fpo/65/23/816523/7872950.2.jpg
7,96 10 1 496 ocen
gatunekBijatyka
95
https://fwcdn.pl/fpo/97/68/729768/7729651.2.jpg
7,95 10 585 ocen
gatunekLogiczna
96
https://fwcdn.pl/fpo/71/79/727179/7802279.2.jpg
7,95 10 4 220 ocen
gatunekFPS / Sieciowa
97
https://fwcdn.pl/fpo/36/94/613694/7377071_1.2.jpg
7,95 10 405 ocen
gatunekFPS
98
https://fwcdn.pl/fpo/62/95/716295/7753539.2.jpg
7,94 10 1 949 ocen
gatunekRPG / Turowa
99
https://fwcdn.pl/fpo/55/35/615535/7724772.2.jpg
7,94 10 825 ocen
gatunekPrzygodowa
100
https://fwcdn.pl/fpo/90/22/809022/7908851.2.jpg
7,93 10 875 ocen
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
VOD

    Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO