1
https://fwcdn.pl/fpo/86/29/678629/7615888.2.jpg
9,65 10 48 139 ocen społeczności
2
https://fwcdn.pl/fpo/90/50/739050/7736517.2.jpg
9,56 10 19 854 oceny społeczności
3
https://fwcdn.pl/fpo/90/49/739049/7714677.2.jpg
9,50 10 22 122 oceny społeczności
4
https://fwcdn.pl/fpo/59/65/605965/7666609.2.jpg

Baldur's Gate II: Shadows of Amn

8,91 10 9 199 ocen społeczności
5
https://fwcdn.pl/fpo/64/40/606440/7776545_1.2.jpg
8,85 10 5 642 oceny społeczności
6
https://fwcdn.pl/fpo/15/88/631588/7585281.2.jpg
8,78 10 17 755 ocen społeczności
7
https://fwcdn.pl/fpo/70/99/607099/7348674.2.jpg

Fainaru fantajî VII

8,73 10 4 198 ocen społeczności
8
https://fwcdn.pl/fpo/59/64/605964/7395841.2.jpg

Baldur's Gate

8,66 10 8 234 oceny społeczności
9
https://fwcdn.pl/fpo/92/25/729225/7774036.2.jpg

Zelda no Densetsu: Breath of the Wild

8,58 10 1 033 oceny społeczności
10
https://fwcdn.pl/fpo/12/64/611264/7548841.2.jpg
8,58 10 30 843 oceny społeczności
11
https://fwcdn.pl/fpo/71/06/607106/7672156.2.jpg
8,54 10 9 664 oceny społeczności
12
https://fwcdn.pl/fpo/45/10/714510/7746275.2.jpg
8,44 10 2 476 ocen społeczności
13
https://fwcdn.pl/fpo/35/37/643537/7526397.2.jpg
8,39 10 3 059 ocen społeczności
14
https://fwcdn.pl/fpo/51/89/715189/7880385.2.jpg
8,38 10 1 812 ocen społeczności
15
https://fwcdn.pl/fpo/16/31/631631/7665749.2.jpg

8,36 10 9 405 ocen społeczności
16
https://fwcdn.pl/fpo/47/56/614756/7530640.2.jpg
8,35 10 3 538 ocen społeczności
17
https://fwcdn.pl/fpo/40/19/644019/7599240.2.jpg

South Park: The Stick of Truth

8,30 10 9 030 ocen społeczności
18
https://fwcdn.pl/fpo/20/48/612048/7533489.2.jpg
8,28 10 9 871 ocen społeczności
19
https://fwcdn.pl/fpo/28/71/692871/7615065.2.jpg
8,24 10 2 748 ocen społeczności
20
https://fwcdn.pl/fpo/15/09/611509/7361834.2.jpg
8,18 10 6 120 ocen społeczności
21
https://fwcdn.pl/fpo/71/01/607101/7544439.2.jpg

Fainaru fantajî IX

8,18 10 1 325 ocen społeczności
22
https://fwcdn.pl/fpo/11/59/611159/7375591.2.jpg

Commandos 2: Men of Courage

8,18 10 2 071 ocen społeczności
23
https://fwcdn.pl/fpo/20/26/612026/7360215.2.jpg

Fainaru fantajī X

8,17 10 1 598 ocen społeczności
24
https://fwcdn.pl/fpo/85/95/608595/7369529.2.jpg
8,17 10 10 271 ocen społeczności
25
https://fwcdn.pl/fpo/71/00/607100/7712361.2.jpg

Fainaru fantajî VIII

8,15 10 1 993 oceny społeczności
26
https://fwcdn.pl/fpo/10/88/721088/7811603.2.jpg
8,14 10 2 443 oceny społeczności
27
https://fwcdn.pl/fpo/55/25/775525/7867484.2.jpg
8,14 10 1 439 ocen społeczności
28
https://fwcdn.pl/fpo/13/18/681318/7584808.2.jpg
8,14 10 15 618 ocen społeczności
29
https://fwcdn.pl/fpo/87/25/608725/7351000.2.jpg
8,13 10 8 075 ocen społeczności
30
https://fwcdn.pl/fpo/69/57/606957/7628995.2.jpg

Biohazard

8,13 10 2 335 ocen społeczności
31
https://fwcdn.pl/fpo/71/03/607103/7788580.2.jpg
8,11 10 1 911 ocen społeczności
32
https://fwcdn.pl/fpo/50/54/745054/7821939.2.jpg

8,10 10 2 041 ocen społeczności
33
https://fwcdn.pl/fpo/70/23/657023/7586018.2.jpg
8,10 10 4 513 ocen społeczności
34
https://fwcdn.pl/fpo/71/02/607102/7348676.2.jpg

8,08 10 3 782 oceny społeczności
35
https://fwcdn.pl/fpo/12/03/611203/7358047.2.jpg
8,07 10 3 144 oceny społeczności
36
https://fwcdn.pl/fpo/13/34/711334/7824119.2.jpg
8,07 10 3 388 ocen społeczności
37
https://fwcdn.pl/fpo/45/11/614511/7508487.2.jpg
8,07 10 6 060 ocen społeczności
38
https://fwcdn.pl/fpo/73/13/607313/7349184.2.jpg
8,06 10 6 044 oceny społeczności
39
https://fwcdn.pl/fpo/69/60/606960/7348413.2.jpg

Biohazard 4

8,06 10 4 796 ocen społeczności
40
https://fwcdn.pl/fpo/79/33/777933/7813489.2.jpg
8,05 10 609 ocen społeczności
41
https://fwcdn.pl/fpo/15/47/691547/7683551.2.jpg
8,04 10 5 581 ocen społeczności
42
https://fwcdn.pl/fpo/71/79/727179/7802279.2.jpg
8,03 10 3 689 ocen społeczności
43
https://fwcdn.pl/fpo/45/62/764562/7805057.2.jpg
8,03 10 1 081 ocen społeczności
44
https://fwcdn.pl/fpo/32/41/613241/7371288_1.2.jpg
8,03 10 1 969 ocen społeczności
45
https://fwcdn.pl/fpo/73/12/607312/7712555.2.jpg
7,99 10 4 432 oceny społeczności
46
https://fwcdn.pl/fpo/80/21/608021/7744029.2.jpg

7,99 10 7 725 ocen społeczności
47
https://fwcdn.pl/fpo/84/23/758423/7867492.2.jpg
7,99 10 696 ocen społeczności
48
https://fwcdn.pl/fpo/45/26/624526/7728497.2.jpg

7,98 10 3 223 oceny społeczności
49
https://fwcdn.pl/fpo/11/98/611198/7502898.2.jpg
7,97 10 4 488 ocen społeczności
50
https://fwcdn.pl/fpo/92/27/729227/7824144.2.jpg
7,97 10 1 599 ocen społeczności
51
https://fwcdn.pl/fpo/97/75/699775/7609962.2.jpg

Alien: Isolation

7,96 10 3 409 ocen społeczności
52
https://fwcdn.pl/fpo/44/02/784402/7894929.2.jpg
7,95 10 550 ocen społeczności
53
https://fwcdn.pl/fpo/60/17/706017/7658503.2.jpg
7,95 10 3 995 ocen społeczności
54
https://fwcdn.pl/fpo/57/77/745777/7833659.2.jpg
7,94 10 987 ocen społeczności
55
https://fwcdn.pl/fpo/90/93/809093/7856646.2.jpg
7,90 10 2 811 ocen społeczności
56
https://fwcdn.pl/fpo/60/17/616017/7370991.2.jpg

7,90 10 734 oceny społeczności
57
https://fwcdn.pl/fpo/85/96/608596/7390731.2.jpg
7,89 10 4 671 ocen społeczności
58
https://fwcdn.pl/fpo/81/98/788198/7912956.2.jpg
7,87 10 470 ocen społeczności
59
https://fwcdn.pl/fpo/79/78/627978/7661336.2.jpg
7,86 10 635 ocen społeczności
60
https://fwcdn.pl/fpo/61/86/616186/7503175.2.jpg
7,84 10 6 717 ocen społeczności
61
https://fwcdn.pl/fpo/62/95/716295/7753539.2.jpg
7,83 10 1 453 oceny społeczności
62
https://fwcdn.pl/fpo/66/35/666635/7677108.2.jpg
7,83 10 2 089 ocen społeczności
63
https://fwcdn.pl/fpo/24/77/722477/7686638.2.jpg
7,83 10 1 733 oceny społeczności
64
https://fwcdn.pl/fpo/51/48/745148/7808064.2.jpg
7,82 10 1 070 ocen społeczności
65
https://fwcdn.pl/fpo/90/79/809079/7888815.2.jpg
7,82 10 679 ocen społeczności
66
https://fwcdn.pl/fpo/13/01/611301/7599427.2.jpg
7,80 10 991 ocen społeczności
67
https://fwcdn.pl/fpo/87/24/608724/7563989.2.jpg
7,79 10 3 880 ocen społeczności
68
https://fwcdn.pl/fpo/71/09/607109/7867332.2.jpg
7,78 10 567 ocen społeczności
69
https://fwcdn.pl/fpo/07/60/630760/7734853.2.jpg

Gyakuten Saiban

7,76 10 391 ocen społeczności
70
https://fwcdn.pl/fpo/82/54/608254/7607307.2.jpg
7,76 10 3 202 oceny społeczności
71
https://fwcdn.pl/fpo/55/35/615535/7724772.2.jpg
7,76 10 712 ocen społeczności
72
https://fwcdn.pl/fpo/70/39/667039/7700219.2.jpg
7,75 10 1 684 oceny społeczności
73
https://fwcdn.pl/fpo/10/80/611080/7802905.2.jpg
7,75 10 12 257 ocen społeczności
74
https://fwcdn.pl/fpo/99/99/789999/7880970.2.jpg
7,73 10 700 ocen społeczności
75
https://fwcdn.pl/fpo/51/84/745184/7737277.2.jpg
7,71 10 1 627 ocen społeczności
76
https://fwcdn.pl/fpo/74/20/707420/7735142.2.jpg
7,71 10 1 869 ocen społeczności
77
https://fwcdn.pl/fpo/65/99/616599/7373816.2.jpg
7,69 10 1 011 ocen społeczności
78
https://fwcdn.pl/fpo/65/23/816523/7872950.2.jpg
7,68 10 573 oceny społeczności
79
https://fwcdn.pl/fpo/90/22/809022/7908851.2.jpg
7,68 10 562 oceny społeczności
80
https://fwcdn.pl/fpo/85/86/608586/7398750.2.jpg

7,68 10 8 501 ocen społeczności
81
https://fwcdn.pl/fpo/93/63/669363/7620524.2.jpg
7,67 10 5 107 ocen społeczności
82
https://fwcdn.pl/fpo/86/80/628680/7390457.2.jpg
7,66 10 1 435 ocen społeczności
83
https://fwcdn.pl/fpo/81/92/788192/7820980.2.jpg
7,64 10 2 051 ocen społeczności
84
https://fwcdn.pl/fpo/44/28/614428/7483673.2.jpg
7,63 10 2 493 oceny społeczności
85
https://fwcdn.pl/fpo/93/27/669327/7869480.2.jpg
7,63 10 4 029 ocen społeczności
86
https://fwcdn.pl/fpo/31/16/813116/7861068.2.jpg
7,62 10 760 ocen społeczności
87
https://fwcdn.pl/fpo/15/69/611569/7360372_1.2.jpg
7,61 10 6 976 ocen społeczności
88
https://fwcdn.pl/fpo/97/68/729768/7729651.2.jpg
7,61 10 428 ocen społeczności
89
https://fwcdn.pl/fpo/42/26/744226/7742917.2.jpg
7,61 10 1 521 ocen społeczności
90
https://fwcdn.pl/fpo/14/17/711417/7824234.2.jpg
7,60 10 898 ocen społeczności
91
https://fwcdn.pl/fpo/11/03/691103/7776128.2.jpg
7,59 10 439 ocen społeczności
92
https://fwcdn.pl/fpo/76/13/767613/7746336.2.jpg
7,59 10 397 ocen społeczności
93
https://fwcdn.pl/fpo/71/12/607112/7363437.2.jpg
7,58 10 332 oceny społeczności
94
https://fwcdn.pl/fpo/84/17/628417/7442975_1.2.jpg
7,58 10 795 ocen społeczności
95
https://fwcdn.pl/fpo/85/88/608588/7359792.2.jpg
7,57 10 5 270 ocen społeczności
96
https://fwcdn.pl/fpo/19/48/611948/7738941.2.jpg
7,55 10 11 313 ocen społeczności
97
https://fwcdn.pl/fpo/66/97/646697/7492312.2.jpg
7,55 10 14 719 ocen społeczności
98
https://fwcdn.pl/fpo/36/94/613694/7377071_1.2.jpg
7,55 10 349 ocen społeczności
99
https://fwcdn.pl/fpo/40/02/664002/7545368.2.jpg
7,55 10 3 113 ocen społeczności
100
https://fwcdn.pl/fpo/45/36/724536/7718089.2.jpg
7,54 10 2 940 ocen społeczności
{"type":"videogame","ids":[678629,739050,739049,605965,606440,631588,607099,605964,729225,611264,607106,714510,643537,715189,631631,614756,644019,612048,692871,611509,607101,611159,612026,608595,607100,721088,775525,681318,608725,606957,607103,745054,657023,607102,611203,711334,614511,607313,606960,777933,691547,727179,764562,613241,607312,608021,758423,624526,611198,729227,699775,784402,706017,745777,809093,616017,608596,788198,627978,616186,716295,666635,722477,745148,809079,611301,608724,607109,630760,608254,615535,667039,611080,789999,745184,707420,616599,816523,809022,608586,669363,628680,788192,614428,669327,813116,611569,729768,744226,711417,691103,767613,607112,628417,608588,611948,646697,613694,664002,724536]}
Średnia ważona dla danego tytułu obliczana jest za pomocą następującego wzoru: (g / (g+m)) *s + (m / (g+m)) * S
  • s - średnia ocena dla danego tytułu
  • g - liczba wystawionych ocen na tytuł
  • m - minimalna liczba ocen wymagana do uwzględnienia w TOP (min. 1 000)
  • S - średnia ocen dla wszystkich tytułów
Wszystkie rankingi są aktualizowane raz na dobę.
Programy tv
Gry wideo
Oryginalne produkcje

Lubisz rankingi? Zobacz TOP GIER WIDEO