Starożytne państwa rywalizują ze sobą o hegemonię nad ówczesnym światem.